Última atualização: 17/4/17

IRÃ
2016/17
Total
35

 

Pro League    

Esteghlal

Esteghlal Khuzestan

Foolad

Gostaresh Foolad

Gostaresh Foolad (P)

Esteghlal

Esteghlal Khuzestan

Foolad

Gostaresh Foolad

Machine Sazi Tabriz

Teerã

Ahvaz

Ahvaz

Tabriz

Tabriz

Mashhad

Naft Tehran

Padideh Mashhad

Paykan(P)

Persepolis
(campeão 2017)

Mashhad

Naft Tehran

Padideh

Paykan

Persepolis

Mashdad

Teerã

Mashhad

Qods

Teerã

Saba Battery

Saipa

Sanat-Naft (P)

Sepahan

Teraktor Sazi

Saba Battery

Saipa

Sanat-Naft

Sepahan

Teraktor Sazi

Qom

Karaj

Abadan

Esfahan

Tabriz

Zob Ahan

       

Zob Ahan

       

Esfahan

???

???

???

???

         
         
Outros    

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Damash Gilan

Esteghlal Ahvaz(R)

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Damash Gilan

Esteghlal Ahvaz

Mashhad

Bandar Abbas

Shiraz

Rasht

Ahvaz

Fajr Sepasi

Gahar Zagros

Malavan (R)

Mes Kerman

Naft Masjed

Fajr Sepasi

Gahar Zagros

Malavan

Mes Kerman

Naft Masjed

Shiraz

Dorrod

Anzali

Kerman

Masjed Soleyman

PAS Hamedan

Payam Khorasan

Rah-Ahan (R)

Shahin Pars

Shahrdari Tabriz

PAS Hamedan

Payam Khorasan

Rah-Ahan

Shahin Pars

Shahrdari Tabriz

Hamedan

Mashhad

Ray

Bushehr

Tabriz

Shamoushak

Shirin-Faraz

Steel Azin

Tarbiat

 

Shamoushak

Shirin-Faraz

Steel Azin

Tarbiat

 

Noshahr

Kermanshah

Teerã

Yazd

???



Legenda:
(P) Promovido da Divisão Inferior
(R) Rebaixado da Divisão Superior
(N) Equipe Nova

voltar - Home Universidad de Chile