Irã
Última atualização: 21/5/22

IRÃ
2021/22
Total
61

 

ESPECIAL: Todos os campeões


Pro League    

Aluminium Arak

Esteghlal
(campeão 2022)

Fajr Sepasi(P)

Foolad

Gol Gohar

Aluminium Arak

Esteghlal

Fajr Sepasi

Foolad

Gol Gohar

Arak

Teerã

Shiraz

Ahvaz

Sirjan

Havadar(P)

Mes Rafsanjan

Naft Masjed

Nassaji Mazandaran

Paykan

Havadar

Mes Rafsanjan

Naft Masjed

Nassaji Mazandaran

Paykan

Teerã

Rafsanjan

Masjed Soleyman

Mazandaran

Qods

Persepolis

Sanat-Naft

Sepahan

Padideh Shahr Khodrou

Teraktor Sazi

Persepolis

Sanat-Naft

Sepahan

Shahr Khodrou

Teraktor Sazi

Teerã

Abadan

Esfahan

Mashhad

Tabriz

Zob Ahan

       

Zob Ahan

       

Esfahan

???

???

???

???

         
         
         
         
Azadegan League    

Arman Gahar Sirjan

Aluminium Arak

Esteghlal Khuzestan

Esteghlal Mollasani

Kheybar Khorramabad

Arman Gahar Sirjan

Baadraan

Esteghlal Khuzestan

Esteghlal Mollasani

Kheybar Khorramabad

Sirjan

Teerã

Ahvaz

Mollasani

Khorramabad

Khooshe Talaye

Gostaresh Foolad(R)

Malavan

Mes Kerman

Mes Shahr-e Babak (P)

Khooshe Talaye

Machine Sazi Tabriz

Malavan

Mes Kerman

Mes Shahr-e Babak

Sana Saveh

Tabriz

Anzali

Kerman

Shahr-e Babak

Pars Jonoubi

Arvand Khorramshahr

Rayka

Saipa (R)

Shahin Pars

Pars Jonoubi

Qashqai

Rayka

Saipa

Shahin

Jam

Shiraz

Babol

Karaj

Bushehr

Shahrdari Astara

Shahrdari Hamedan(P)

Vista Toorbin(P)

   

Shahrdari Astara

Shahrdari Hamedan

Vista Toorbin

   

Astara

Hamedan

Teerã

???

???

         
         
         
         
Outros    

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Chooka Talesh(R)

Damash Gilan

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Chooka Talesh

Damash Gilan

Mashhad

Bandar Abbas

Shiraz

Talesh

Rasht

Elmoadab Tabriz

Esteghlal Ahvaz

Esteghlal Jonoob

Gahar Zagros

Gol Reyhan Alborz(R)

Elmoadab Tabriz

Esteghlal Ahvaz

Esteghlal Jonoob

Gahar Zagros

Gol Reyhan Alborz

Tabriz

Ahvaz

Jonoob

Dorrod

Karaj

Karun Arvand

Meshki Pooshan

Naft Tehran

Navad Urmia(R)

Niroo Zamini

Karun Arvand

Meshki Pooshan

Naft Tehran

Navad Urmia

Niroo Zamini

Khorramshahr

Mashdad

Teerã

Tabriz

Teerã

PAS Hamedan

PAS Tehran

Payam Khorasan

Rah-Ahan

Saba Battery

PAS Hamedan

PAS Tehran

Payam Khorasan

Rah-Ahan

Saba

Hamedan

Teerã

Mashhad

Ray

Qom

Sepidrood

Shahrdari Mahshahr

Shahrdari Tabriz

Shamoushak

Shirin-Faraz

Sepidrood

Shahrdari Mahshahr

Shahrdari Tabriz

Shamoushak

Shirin-Faraz

Rasht

Mahshahr

Tabriz

Noshahr

Kermanshah

Steel Azin

Tarbiat

     

Steel Azin

Tarbiat

     

Teerã

Yazd

???

???

???Legenda:
(P) Promovido da Divisão Inferior
(R) Rebaixado da Divisão Superior
(N) Equipe Nova

voltar - Home Universidad de Chile