Última atualização: 25/10/17

IRÃ
2017/18
Total
37

 

Pro League    

Esteghlal

Esteghlal Khuzestan

Foolad

Gostaresh Foolad

Naft Tehran

Esteghlal

Esteghlal Khuzestan

Foolad

Gostaresh Foolad

Naft Tehran

Teerã

Ahvaz

Ahvaz

Tabriz

Teerã

Padideh Mashhad

Pars Jonoubi(P)

Paykan

Persepolis
(campeão 2017)

Saipa

Padideh

Pars Jonoubi

Paykan

Persepolis

Saipa

Mashhad

Jam

Qods

Teerã

Karaj

Sanat-Naft

Sepahan

Sepidrood(P)

Mashhad

Teraktor Sazi

Sanat-Naft

Sepahan

Sepidrood

Siah Jamegan

Teraktor Sazi

Abadan

Esfahan

Rasht

Mashdad

Tabriz

Zob Ahan

       

Zob Ahan

       

Esfahan

???

???

???

???

         
         
Outros    

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Damash Gilan

Esteghlal Ahvaz

AbooMoslem

Aluminium Hormozgan

Bargh

Damash Gilan

Esteghlal Ahvaz

Mashhad

Bandar Abbas

Shiraz

Rasht

Ahvaz

Fajr Sepasi

Gahar Zagros

Gostaresh Foolad (R)

Malavan

Mes Kerman

Fajr Sepasi

Gahar Zagros

Machine Sazi Tabriz

Malavan

Mes Rafsanjan

Shiraz

Dorrod

Tabriz

Anzali

Rafsanjan

Naft Masjed

PAS Hamedan

Payam Khorasan

Rah-Ahan

Saba Battery(R)

Naft Masjed

PAS Hamedan

Payam Khorasan

Rah-Ahan

Saba

Masjed Soleyman

Hamedan

Mashhad

Ray

Qom

Shahin Pars

Shahrdari Tabriz

Shamoushak

Shirin-Faraz

Steel Azin

Shahin Pars

Shahrdari Tabriz

Shamoushak

Shirin-Faraz

Steel Azin

Bushehr

Tabriz

Noshahr

Kermanshah

Teerã

Tarbiat

       

Tarbiat

       

Yazd

???

???

???

???Legenda:
(P) Promovido da Divisão Inferior
(R) Rebaixado da Divisão Superior
(N) Equipe Nova

voltar - Home Universidad de Chile