Palestina
Última atualização: 17/11/18

PALESTINA
2018/19
Total
28

 

West Bank    
Ahli Al-Khaleel
Hilal Al-Quds
(campeão 2018)
Jabal Al-Mokaper
Markaz Balata
Markaz Shabab Al-Am'ari (P)
Ahli Al-Khaleel
Hilal Al-Quds
Jabal Al-Mokaper
Markaz Balata
Markaz Shabab Al-Am'ari

Hebron

Jerusalem

Jerusalem

Nablues

Al-Ram

Markaz Tulkarem (P)
Shabab Al-Bireh
Shabab Al-Dhahiriya

Shabab Al-Khalil 

Shabab Alsamu

Markaz Tulkarem
Shabab Al-Bireh
Shabab Al-Dhahiriya
Shabab Al-Khalil 
Shabab Al-Samu

Tulkarem

Al-Bireh

Hebron

Hebron

Hebron

Taraji Wadi Al-Nes

Thagafi Tulkarm

     
Taraji Wadi Al-Nes
Thagafi Tulkarm
Universidad de Chile Universidad de Chile Universidad de Chile

Wadi Al-Nes

Tulkarm

???

???

???

Gaza    
Al-Ahli
Al-Hilal
Al-Ittihad Khan Yunis
Al-Ittihad Shuja'iyya
Al-Sadaqah

Al-Ahli

Al-Hilal

Al-Ittihad Khan Yunis

Al-Ittihad Shuja'iyya

Al-Sadaqah

Beit Hanoun

Gaza

Khan Yunis

Shuja'iyya

Gaza

Gaza
Khidmat Al-Shatia
Khidmat Khan Yunis
Khidmat Rafah
Shabab Jabalia

Gaza

Khidmat Al-Shatia

Khidmat Khan Yunis

Khidmat Rafah

Shabab Jabalia

Gaza

Al-Shatia

Khan Yunis

Rafah

Jabalia

Shabab Khan Yunis

Shabab Rafah

     

Shabab Khan Yunis

Shabab Rafah
Universidad de Chile Universidad de Chile Universidad de Chile

Khan Yunis

Jerusalem

???

???

???

         
         
Outros    
Al-Ahli (R)
Jenin
Salwan

Shabab Yatta

 
Al-Ahli

Jenin

Salwan

Shabab Yatta
Universidad de Chile

Gaza

Jenin

Gaza

Yatta

???

voltar - Home Universidad de Chile