Última atualização: 17/10/18

VIETNÃ
2019
Total
28

 

V.League 1    
Becamex Binh Duong

Da Nang

Thanh Hóa

Hanoi
(campeão 2018)
Hai Phong
Binh Duong

Da Nang

FLC Thanh Hoa

Ha Noi
Hai Phong

Thu Dau Mot

Da Nang

Halida

Hanoi

Hai Phong

Ho Chi Min

Hoang Anh Gia Lai

Nam Dinh

Quang Nam

Saigon

Ho Chi Min

Hoang Anh Gia Lai

Nam Dinh

Quang Nam

Sai Gon

Ho Chi Min

Pleiku

Quy Nhon

Tam Ky

Ho Chi Min

Sanna Khánh Hòa

Sông Lam Ngh? An

Than Quang Ninh


Viettel (P)

 
Sanna Khánh Hòa

Song Lam Nghe An

Than Quang Ninh

Viettel

 

Khánh Hòa

Vinh

Cam Pha

Ha Noi

???

         
         
Outros    

An Giang

Binh Dinh

Can Tho(R)
Dong Nai
Dong Thap

An Giang

Binh Dinh

Can Tho

Dong Nai

Dong Thap

Long Xuyên

Qui Nhon

Can Tho

Bien Hoa

Cao Lãnh

Hoa Phat

Kienlongbank Kiên Giang
Khatoco Khánh Hoà
Long An

Navibank Saigon

Hoa Phat

Kienlongbank Kiên Giang

Khatoco Khánh Hoà

Long An

Navibank Saigon

Hanoi

Rach Giá

Nha Trang

Long An

Ho Chi Min

The Cong
Thep Mien Nam-Cang
Xuan Thanh Sai Gon
Vissai Ninh Binh
 
The Cong
Thep Mien Nam-Cang

Xuan Thanh Sai Gon

Vissai Ninh Binh

 

Hanoi

Ho Chi Minh

Ho Chi Min

Xi Mang

???

 

Legenda:
(P) Promovido da Divisão Inferior
(R) Rebaixado da Divisão Superior
(N) Equipe Nova

voltar - Home Universidad de Chile